Ύπνωση

Πως η θεραπευτική ύπνωση μας απαλλάσσει από το άγχος των εξετάσεων

Μαθητές και φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες

Η θεραπευτική ύπνωση βοηθά μαθητές και φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή αδυναμία απομνημόνευσης και μειώνει σημαντικά το άγχος των εξετάσεων. Ακούγεται παράδοξο και όμως είναι τόσο μα τόσο αληθινό! Καθώς εξασφαλίζεται η εσωτερική χαλάρωση, η ηρεμία και η αποβολή του στρες, ο εξεταζόμενος εστιάζει στις ικανότητες του, αφομοιώνει την ύλη και επιτυγχάνει τους στόχους του.

Πώς μπορεί η Υπνοθεραπεία να βοηθήσει το άγχος των εξετάσεων;

Η θεραπευτική ύπνωση αναπτύσσει εξαιρετικές ικανότητες συγκέντρωσης  με αποτέλεσμα να αυξάνει την ικανότητα να μαθαίνει κανείς και να θυμάται με πλήρεις λεπτομέρειες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ύπνωσης:

  • Η ανάκληση γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία
  • Ένας μαθητής ή ένας φοιτητής μπορεί να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις αφομοιώνοντας και συγκρατώντας στη μνήμη του ότι έχει διαβάσει ,το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά βούληση να το κάνει ανάκληση
  • Μειώνεται έως και εξαλείφεται το άγχος πριν τις εξετάσεις γεγονός που επηρέαζε αρνητικά την επίδοσή του
  • Αυξάνεται η αυτοσυγκέντρωση
  • Απελευθερώνεται όλο το δυναμικό του που κάτω συνθήκες στρες ήταν μπλοκαρισμένο