Υπνοθεραπεία

Θεραπευτική Ύπνωση και Υπογονιμότητα

Τοκετός με ύπνωση: Η ασφαλής μέθοδος ανώδυνου τοκετού

Πως μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας

Η υπνοθεραπεία συνδέεται άμεσα με την επιτυχή έκβαση μιας εγκυμοσύνης. Στις μέρες μας η συνηθέστερη αντιμετώπιση της υπογονιμότητας είναι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με εξωσωματική γονιμοποίηση. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει κάνει εκατοντάδες γυναίκες ευτυχισμένες, αφού τους χάρισε τη δυνατότητα να απολαύσουν το θαύμα της μητρότητας. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που η εξωσωματική γονιμοποίηση επιβαρύνει την ψυχολογία μιας γυναίκας, αφού μπορεί να γίνει ιδιαίτερα στρεσογόνα και να επιφέρει τριβή στη σχέση του ζευγαριού.

Σύμφωνα με μελέτες, οι υψηλές προσδοκίες της διαδικασίας οδηγούσαν σε υψηλά επίπεδα άγχους γεγονός που με τη σειρά του δημιουργούσε μικρές συσπάσεις της μήτρας που εμπόδιζε την επιτυχή εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου. Μια άλλη μελέτη ωστόσο από την ομάδα του καθηγητή Levitas του Νοσοκομείου Soroka στο Ισραήλ απέδειξε ότι η ύπνωση μπορεί να διπλασιάσει την πιθανότητα επιτυχίας μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η ύπνωση βοηθά τις γυναίκες να χαλαρώσουν και να αποβάλλουν κάθε πιθανή αιτία άγχους και φόβου. Μέσα από κάθε συνεδρία οδηγούνται σε επιτυχή διαχείριση των συναισθημάτων τους και προετοιμάζονται κατάλληλα τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα αλλά και στη διάθεσή τους. Επιπρόσθετα, μέσω της ύπνωσης επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση μιας ενδεχόμενης αποτυχίας.

Συμπερασματικά, η ύπνωση συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι μια από τις πλέον ενδεδειγμένες μεθόδους διαχείρισης του άγχους και βοηθά στην ψυχική, συναισθηματική και σωματική προετοιμασία για μια ασφαλή κύηση.