Ύπνωση

Ανάρρωση από τον καρκίνο

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Μια σημαντική εφαρμογή της κλινικής ύπνωσης είναι η υποστήριξη στους καρκινοπαθείς ασθενείς. Η κλινική ύπνωση στους ασθενείς αυτούς περιλαμβάνει χαλάρωση, προτάσεις για την μείωση του πόνου και της ναυτίας, για τον αυτοέλεγχο, την ευημερία και τις ικανότητές τους να ανταπεξέλθουν της κατάστασής τους.

Η ουσιαστική παρέμβαση της κλινικής ύπνωσης αφορά στη διαχείριση του πόνου είτε αυτός είναι οξύς είτε μακροχρόνιος λόγω της ασθένειας. Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του άγχους, των αρνητικών σκέψεων και της συναισθηματικής φόρτισης. Η χαλάρωση αυτή του συνειδητού επιτρέπει στο υποσυνείδητό σας να γίνει δεκτικό στις αλλαγές και τελικά να ενθαρρύνει το νου να ανακουφίσει το σώμα από τον πόνο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της θεραπευτικής ύπνωσης στους καρκινοπαθείς;

Η θεραπευτική ύπνωση είναι μια αμιγώς διανοητική διεργασία. Ο ασθενής, που συνήθως είναι ήδη επιβαρυμένος από φαρμακευτική αγωγή, ανακουφίζεται χωρίς την χρήση φαρμάκων και ταυτόχρονα οδηγείται σε μικρότερη  χρήση παυσίπονων. Με την ύπνωση η ασθένεια δεν εξαφανίζεται. Ωστόσο αυτό που επιτυγχάνεται είναι η αποβολή του άγχους και του  φόβου, αποπροσαναλίζοντας το μυαλό από τον πόνο σε κάτι πιο ευχάριστο. Το αίσθημα του πόνου προκαλεί ένταση στο σώμα. Οι αισθήσεις  βρίσκονται σε εγρήγορση συνεχίζοντας τον κύκλο του φόβου και του πόνου. Αντίθετα αν καταφέρουμε να χαλαρώσουμε το νου, το σώμα μας υπακούει και ακολουθεί.

Τα οφέλη της κλινικής ύπνωσης δεν οφείλονται μόνο στη χαλάρωση που επιφέρει στους ασθενείς, αλλά στην ενίσχυση του αυτοελέγχου τους σχετικά με τα συμπτώματα και τις παρενέργειες που βίωναν.